BS330一次性使用血浆胆红素吸附器


        推荐用于:

        重型肝炎、肝性脑病、肝衰竭、伴有黄疸的多脏器功能衰竭/严重脓毒症休克等。


        吸附原理:

        吸附树脂自身带有正电性的季铵盐基团,与血浆中胆红素、胆汁酸以静电结合形式选择性吸附。


QQ截图20161025084834.png        清除范围:

        清除肝衰竭毒素,暂时替代肝脏的解毒功能,为受损肝细胞的再生和功能恢复创造有利的内环境。